See The Stats

Bądź wiarygodny. Zwiększ zasięg swojej witryny - opublikuj statystyki Google Analytics

bpdev.service-now.com/myit_demo
 
Źródło danych:
Zakres dat:  2019-07-20 to 2019-08-18
 

Sesje wg Landing page (Top 20)

Landing pageSesje
/home.do166
Pokaż szczegóły
/welcome.do44
/session_timeout.do36
/login.do16
/login_redirect.do?sysparm_stack=no11
/myit_demo?id=myitapprovals&sys_id=0faab2c9db5ec30069c95845dc9619e29
/myit_demo?sysparm_stack=no6
/myit_demo5
/sys_script_include_list.do?sysparm_userpref_module=95fbd3b540d59b88007af0fe7bfb61b0&sysparm_clear_s5
/sys_update_set_list.do?sysparm_userpref_module=50047c06c0a8016c0135a14cebc8191b&sysparm_clear_stack5
/pm_portfolio.do?sys_id=6f081e13dbbcfb0483ce9334ca961931&sysparm_record_target=pm_portfolio&sysparm_4
/wf_activity.do4
/service_task_list.do?sysparm_first_row=1&sysparm_query=cmdb_ciSTARTSWITHmaximo+wms^stateIN1,5,2^ass3
/sys_atf_test_list.do?sysparm_choice_query_raw=&sysparm_first_row=1&sysparm_list_header_search=true&3
/sys_atf_test_list.do?sysparm_userpref_module=ae56136067221200123779b457415a56&sysparm_clear_stack=t3
/sys_update_set_list.do?sysparm_clear_stack=true&sysparm_query=nameSTARTSWITHITBM-^nameLIKESAS^state3
/sys_update_set_list.do?sysparm_clear_stack=true&sysparm_query=sys_created_by=chcgc3^state=in progre3
/u_cmdb_ci_itaas_critical_business_event_list.do?sysparm_userpref_module=d2e53dcf374497002c4a005a5493
/catalog_script_client.do?sys_id=83cacc62db4f37004f734980399619df&sysparm_view=&sysparm_domain=null&2
/cmdb_ci_list.do?sysparm_clear_stack=true2

Wróć do strony głównej